Anka Schmidt
PUNCTUM
projekt multimedialny

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego